06-30077969 info@dekarperskuyl.nl

Beste Leden en Donateurs,

Hierbijnodigen wij u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op 3 april.
Aanvang 20.00 uur.

In de bijlage vind u de notulen van ALV 2019 de agenda voor 3 april en het financiele overzicht. De begroting 2020 wordt tijdens de ALV besproken.

Met vriendelijke groet

Bestuur WSV de Karperskuyl