06-30077969 info@dekarperskuyl.nl

Corona, ook van invloed op ons verenigingsleven.

Door het kabinetsbesluit van afgelopen zondag, kunnen wij niet achterblijven. En nemen ook wij onze voorzorgsmaatregelen. De volgende maatregelen zullen worden genomen en zullen in ieder geval tot 6 april van kracht blijven. Wat er daarna gaat gebeuren hangt van de situatie af en van wat het kabinet besluit.

Het clubgebouw zal gesloten zijn t/m 6 april wat betekent dat:

 • De zondagmiddag borrel vanaf heden niet meer door kan gaan. Horeca moet immers de deuren sluiten van het kabinet.
 • Het zangkoor en de creaclub kunnen vanaf heden geen gebruik meer maken van het clubgebouw.
 • Dat we de ALV hebben verzet naar een nader te bepalen datum i.v.m. de coronacrisis.Een van de punten in de ALV is de bestuurswissel. Deze zouden wij per 3 april graag door laten gaan, omdat wij als bestuur, in overleg met jullie, voor een paar belangrijke beslissingen staan, zoals bv het vernieuwen van de bar, plaatsen van zonnepanelen en het onderhoud van de loods.
  Deze projecten zullen natuurlijk over langere tijd gaan lopen en is daarom belangrijk dat we dit doen onder het nieuwe bestuur.Aftredend zijn: Kitty Schagen, Hester Nentenaar en Cees Groot.

  • Maurice Kasbergen   Voorzitter (waarnemend Cees Groot i.v.m. tijdelijke afwezigheid van Maurice)
  • Maarten van Rijn      Secretariaat
  • Ron van de Berg       Havenmeester
  • Bas van Iersel           Penningmeester
  • Olaf Diderich            Gebouwenonderhoud
 • Voorgestelde bestuursleden zijn:

Wij hopen dat iedereen zich hierin kan vinden. Mocht je willen reageren dan kan dat per email.

Met vriendelijke groet van de huidige voorzitter, Cees Groot