06-30077969 info@dekarperskuyl.nl

Zonnepanelenplan

Aanleiding
In de digitale ALV 2020 hebben we melding gedaan van een drietal investeringen die wij als bestuur willen doen. Een daarvan is het aanbrengen van zonnepanelen op het dak van het clubgebouw.
Als er geen bezwaren zijn willen wij z.s.m. overgaan op de uitvoering.
Kosten/ opbrengsten/ terugverdientijd
De kosten voor aanschaf en installatie van 60 zonnepanelen bedraagt ca. € 16.000,-. Volgens de leverancier is de investering in ca. 5 jaar is terug te verdienen. Met deze 5 jaar is geen rekening gehouden met het feit dat het salderen vanaf 2023 stapsgewijs wordt afgebouwd. Desalniettemin blijft het een interessante optie voor het milieu en onze portemonnee.
Planning
Na verwerking van jullie feedback en nog een keer het rondsturen van het definitieve plan. Daarna geven wij de leverancier opdracht voor de uitvoering. Het doel is om daar in juni of juli mee te beginnen.
En verder
graag lezen wij jullie reactie. Deze kan je doorgeven via secretaris(@)dekarperskuyl.nl. Natuurlijk kan je ook een van ons aanschieten als we in de haven zijn.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van WSV de Karperskuyl