06-30077969 info@dekarperskuyl.nl

ALV vrijdag 3 april           

Vrijdag 3 april zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering weer plaatsvinden. De agenda voor die vergadering, de notulen van afgelopen jaar en de financiële stukken zullen worden gemaild in een aparte mailing.

Toeristenbelasting:

Een van de punten tijdens de ALV zal de toeristenbelasting zijn die wij als vereniging moeten innen bij booteigenaren niet afkomstig uit Hoorn. Een toelichting hierop zal tijdens de vergadering worden gegeven door Cees Groot.

Facturen

De facturen zijn verstuurd. Voor het eerst is er gebruik gemaakt van het nieuwe administratiesysteem genaamd e captain, waardoor veel meer geautomatiseerd is. Dit kan de eerste keer nog enkele onregelmatigheden met zich mee brengen. Meldt onregelmatigheden of opmerkingen over de factuur bij de penningmeester: penningmeester@dekarperskuyl.nl

Wijziging van gegevens?

Wij krijgen nog vrij vaak de opmerking dat het e-mailadres dat wij gebruiken, niet klopt. Dat is vervelend voor iedereen. Daarom vragen wij jullie om wijzigingen iin gegevens door te geven aan ons: info@dekarperskuyl.nl

 

Lege boxen:

Afgelopen periode zijn er een aantal schepen verdwenen uit de haven. Daardoor hebben wij een aantal lege boxen. Mocht jij iemand weten met een zeilscheepje en die ook nog wil deelnemen aan het verenigingsleven van de WSV? Tip deze persoon dan eens over onze haven!