06-30077969 info@dekarperskuyl.nl

Hierbij belangrijke informatie met betrekking tot het corona-virus en gebruik van de haven.
Voor wat betreft de activiteiten op het terrein van de WSV De Karperskuyl volgt het bestuur de richtlijnen van HISWA-RECRON, gemeente Hoorn en RIVM. Het haventerrein en de steigers zijn toegankelijk voor leden, zolang deze zich strikt houden aan het corona-protocol (zie website en onderstaande teksten) en de instructies van de havenmeester.
Het clubgebouw blijft gesloten tot in ieder geval 28 april. Dat betekent ook dat het toiletgebouw niet gebruikt kan worden. In deze periode zijn ook alle activiteiten afgelast.
Zie voor aanvullende informatie de email die wij van de gemeente hebben ontvangen. De mail staat hieronder.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur
WSV De Karperskuyl

Verlenging maatregelen tot en met 28 april
Maandagavond hebben premier Rutte en minister De Jonge bekend gemaakt dat de maatregelen vanwege het Coronavirus die van kracht waren tot en met 6 april, worden verlengd tot en met 28 april. De aanwijzingen tot 1 juni blijven van kracht.

Dit heeft ook voor sport(evenementen) gevolgen. De belangrijkste daarvan zijn:

  • alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht
  • er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats. Inmiddels heeft de KNVB al aangekondigd dat amateurcompetities niet verder uitgespeeld zullen worden en zijn er bonden die zich beraden op het al dan niet vervolgen van de competitie. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de eigen sportbond.

Voor bovenstaande maatregelen geldt dat er op gehandhaafd wordt en dat er bij overtreding boetes uitgedeeld kunnen worden. Mocht u constateren dat deze maatregelen overtreden worden, bijvoorbeeld doordat er toch activiteit is op het sportcomplex van uw vereniging, dan is het advies om de betrokkenen hierop aan te spreken. Mocht dit niet volstaan dan kunt u hiervan op twee manieren melding maken:

Op uiterlijk dinsdag 21 april wordt bepaald in hoeverre deze maatregelen verlengd worden.

Tot 1 juni
Samenkomsten blijven tot 1 juni verboden. Dit geldt voor de sport voor congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien
Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren – Aanvulling SBI-codes

Vrijdag informeerden wij u al over de tegemoetkoming van € 4.000 die ook voor sportverenigingen geldt. Deze regeling is afgelopen maandag ingegaan en zet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten vanwege maatregelen die genomen zijn vanwege het Coronavirus. Gebleken is dat sommige SBI-codes (van de Kamer van Koophandel) geen toegang tot de regeling boden. Hierop zijn inmiddels enkele aanvullingen gekomen.
Meer informatie over deze regeling is te vinden via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/noodloket

Huur van sportaccommodaties

De meest gestelde vraag van dit moment is hoe de gemeente omgaat met het al dan niet in rekening brengen van huur voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties. Hiervoor gelden twee richtlijnen:

  • Verenigingen die gebruikmaken van gemeentelijke binnensportaccommodaties hebben eerder al een mail ontvangen van Suzanne Roelofs (Sportreserveringen) dat alle boekingen tot en met 6 april geannuleerd zijn en hiervoor geen kosten worden berekend. Deze maatregelen worden verlengd tot en met 28 april
  • Net als veel andere gemeenten in ons land heeft de gemeente Hoorn ervoor gekozen om de huur voor o.a. vastgoed door te laten lopen met de mogelijkheid tot uitstel van betaling. Dit geldt ook voor OZB-heffingen en andere gemeentelijke belastingen. Op een later moment wordt bekeken of, waar en hoe gecompenseerd moet worden. Met deze handelwijze krijgen sportverenigingen voor het moment wat lucht indien dit nodig is en creëert de gemeente tijd om een beter beeld te krijgen van de uiteindelijke Corona-schade die bij de sportverenigingen optreedt en waar uiteindelijk compensatie het hardste nodig is. Een bijkomend voordeel hiervan is dat de vaste kosten van clubs doorlopen in de periode van sluiting waardoor ze eerder in aanmerking komen voor de eerdergenoemde steunmaatregel. Een van de voorwaarden hierbij is namelijk dat er aangetoond moet kunnen worden dat er minstens € 4.000 aan vaste lasten zijn in de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020. Meer informatie hierover kunt u vinden via https://www.hoorn.nl/nieuws/Extra-hulp-voor-onder-meer-ondernemers,-ZZP-ers,-stichtingen-en-verenigingen.html

De incasso voor de huur van het sportcomplex vindt een keer per jaar plaats en is in veel gevallen al geweest. Deze vaste lasten maken dus deel uit de voorwaarde aan vaste lasten die is gesteld om in aanmerking te kunnen komen voor de tegemoetkoming.

Relatie met de leden – lidmaatschap

Veel besturen hebben inmiddels ook vragen gekregen van leden over compensatie voor lidmaatschapskosten.  Als dit binnen uw vereniging speelt kunt u hierover u een interessant artikel lezen via https://www.sportknowhowxl.nl/achtergronden/sport-en-recht/item/121207/het-coronavirus-en-de-juridische-gevolgen-voor-de-sport

In dit artikel gaat het in de basis over twee zaken: het solidariteitsprincipe waarop bij leden een beroep gedaan kan worden (zonder hun steun kan het voortbestaan van de vereniging in gevaar komen) en het juridische aspect, waarbij er in de basis sprake is van een overmachtssituatie en opzegging alleen kan plaatsvinden met inachtneming van de opzeggingstermijn.

Tot slot

We willen u vragen om het ons te laten weten als u gebruik heeft gemaakt of wilt maken van de landelijke regeling. Dit is voor ons nodig om zicht en grip te krijgen op eventuele noodzakelijke compensatie vanuit de gemeente, die pas in navolging van de andere regelingen bepaald kan worden. Dit is ook de volgorde die gehanteerd wordt: de vereniging moet eerst aanspraak maken op (landelijke) regelingen voordat er een compensatieverzoek bij de gemeente wordt ingediend.

Uiteraard blijft gelden dat we graag van u horen als er vragen zijn of als u ergens hulp bij nodig heeft. Ook voor ons is deze situatie onbekend, maar samen hopen we hier zo goed mogelijk doorheen te komen.

Met vriendelijke groet,

mede namens mijn collega’s,

Mirjam van Dijk
Verenigingsadviseur
Gemeente Hoorn