06-30077969 info@dekarperskuyl.nl

De maaiwerkzaamheden zijn gestart. Intussen zijn de maaivakken bij Edam, Warder en Schardam gemaaid. Zie kaartbijlagen. De volgende werkzaamheden vinden plaats voor het catamaran strand van Muiderzand. Intussen zijn de luchtfoto’s binnen. Deze geven een goed beeld van de locatie en dichtheid van de waterplanten.
De ervaring is dat veel watersporters rondom havens buiten de betonning treden en door het Hoornsche Hop varen. Met alle gevolgen van dien. Daar maaien, op de maaivakken na, valt niet binnen de vergunning. Wilt u hierover uw ligplaatshouders en passanten actief informeren? Vooral ten oosten blijven van de Sport-H ton (nabij Edam) en de Sport-G ton (nabij Hoorn) is leidend. Er is een kaart in de maak waarop aanbevolen vaarroutes staan aangegeven. Zodra deze beschikbaar is wordt deze met u gedeeld.