06-30077969 info@dekarperskuyl.nl

Vanaf 31 januari is de VK niet langer lid van de EU. Dit beëindigt de lange, zware strijd om de “leave” en “remain” van de Britten. Het blijft echter spannend, omdat het op veel gebieden nog volstrekt onduidelijk is welke concrete gevolgen de stap zal hebben voor zowel de Europeanen als de Britten zelf.

8 mogelijke Brexit-gevolgen voor zeilers:

1. Meer complexe grenswijzigingen
Iedereen die naar Engeland zeilde moest Duitsland officieel verlaten en ontruimen in Engeland. In de praktijk dringen de autoriteiten aan beide zijden van het kanaal echter meestal niet op de naleving van de formaliteiten. Dat kan veranderen. In het slechtste geval zijn visa vereist. Het is waarschijnlijker dat het paspoort naast de gebruikelijke scheepsdocumenten nog steeds volstaat, maar dat het niet langer minimaal drie, maar dan mogelijk nog zes maanden geldig hoeft te zijn. Na een harde Brexit wordt het waarschijnlijk ook verplicht voor Engelse zeilers om naar de havenautoriteit en de douane te gaan.

2. Onvrijwillige bootimport
Lokale eigenaren, wier boten al lang in Engeland zijn, moeten voorzichtig zijn! Vanaf 31/1/20 zullen ze zich buiten de EU bevinden en moeten ze in de EU worden geïmporteerd, d.w.z. met belasting betaald en belast, wanneer ze terugkeren naar Nederland. Het is nog onduidelijk of dit op deze manier gebeurt. Als u echter aan de veilige kant wilt blijven, moet u uw boot als voorzorgsmaatregel naar een EU-land brengen.

3. Uitrusting en beveiliging
Binnen de EU garandeert de CE-certificering van een jacht dat het voldoet aan de toepasselijke uitrusting en veiligheidsnormen. Engeland herkent dit certificaat mogelijk niet meer in de toekomst en zal zijn eigen voorschriften afgeven.

4. Nieuwe verzekeringsregels
Of het nu gaat om een ​​boot- of ziektekostenverzekering, zeilers moeten controleren of hun polissen de reis naar Engeland blijven dekken. Met name eigenaren die hun jacht onder contract hebben bij een Britse verzekeraar zullen waarschijnlijk op zoek moeten naar een nieuwe aanbieder. En of Nederlandse ziektekostenverzekeraars nog steeds medische of ziekenhuisrekeningen betalen uit Engeland is ook nog open. Bij twijfel kunt u beter een reisverzekering afsluiten.

5. Belastingvrije diesel
Tot nu toe is er in Engeland belastingvrije rode diesel. Onlangs mochten alleen Britse bemanningen in de EU importeren. Alle anderen mochten maximaal resthoeveelheden importeren. Dat is in de toekomst waarschijnlijk ook anders.

6. Onbeantwoorde vergunningsvragen
EU-landen erkennen over het algemeen zeil- en radiolicenties van andere EU-landen. In sommige derde landen moeten schippers echter soms een inspectie ondergaan, zoals het verkrijgen van een landspecifieke radiolicentie. Het valt nog te bezien of dit ook in Engeland het geval zal zijn.

7. Gezondheidscontrole voor huisdieren
Als u de hond of de kat mee wilt nemen naar Engeland, moet u al verschillende voorschriften naleven, van het geldige dierenpaspoort tot het vaccinatiebewijs. Kortom, er zal weinig veranderen. Het is echter mogelijk dat bestaande documenten moeten worden vervangen door nieuwe.

8. Dure telefoontjes
De EU-roamingregels kunnen worden weggelaten voor Groot-Brittannië. Als u uw telefoonkosten onder controle wilt houden, kunt u in de toekomst beter een prepaidkaart in Engeland kopen of uw mobiele telefoon uitschakelen bij het oversteken van het Engelse kanaal.