06-30077969 info@dekarperskuyl.nl

In de komende jaren werkt Alliantie Markermeerdijken aan de versterking van de Markermeerdijken. Medio september starten wij met het opspuiten van de oeverdijk.
Met dit bericht willen wij u er graag op attenderen dat er betonning wordt geplaatst over het gehele traject waar de oeverdijk wordt aangebracht in de eerste week van september 2019 (zie de onderstaande afbeelding). Het gaat hierbij om betonning met een Rood-Wit-Rood stopteken volgens het SIGNI-betonningsstelsel. Ten behoeve van de veiligheid is het gebied erachter verboden gebied tijdens de uitvoering.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Neem dan contact op met de omgevingsmanager van deelgebied Noord, Ricardo Nuijens, via telefoonnummer 0299-224510 of via e-mail contact@markermeerdijken.nl.
Op 2 september organiseren wij een omgevingsavond om dijkbewoners en geïnteresseerden te informeren over de realisatie van de oeverdijk (uitvoeringswijze, fasering, maatregelen ten behoeve van o.a. leefbaarheid en veiligheid etc.). Deze omgevingsavond vindt plaatst bij Ootje Konkel (IJselmeerdijk 16A, Scharwoude). De uitnodiging hiervoor wordt medio augustus verspreid.