06-30077969 info@dekarperskuyl.nl

Aanvraag ligplaats

Aanvragen Ligplaats kan door het invullen van het aanvraagformulier, als er een ligplaats beschikbaar is wordt u uitgenodigd voor een kennismaking gesprek, en bij gebleken geschiktheid wordt u aspirant-lid, na 2 jaar gaat het over naar een lidmaatschap. Indien er geen ligplaats beschikbaar is kan het bestuur u verzoeken om donateur te worden en u zult dan op de wachtlijst geplaatst worden.

Zodra het volledig ingevulde formulier voor aspirant-lidmaatschap is verwerkt in de administratie is de aanvrager automatisch donateur en is tot het moment van toelating tot aspirant-lid, donatie verschuldigd.
Zodra de aanvrager als aspirant-lid is toegelaten is deze contributie verschuldigd. De gegevens van het aspirant-lid worden binnen de vereniging bekend gemaakt en opgenomen in de ledenadministratie.
Na twee verenigingsjaren beslist het bestuur om een aspirant-lid al of niet toe te laten als lid.

Dit aanvraag formulier kan ook gebruikt worden om een winter ligplaats aan te vragen.